Đào tạo Giáo viên Tiếng Anh Phương pháp Hatchest

 

Đào Tạo Giáo Viên Tiếng Anh Phương Pháp Hatchest

I. Mục tiêu

Việc giảng dạy Tiếng Anh theo phương pháp truyền thống ngày càng ít dần và không còn phù hợp với yêu cầu trong xã hội hiện nay. Để giúp các bạn nhỏ có niềm hứng thú và đạt hiệu quả cao nhất trong việc tiếp cận và học tập môn Tiếng Anh đòi hỏi phải có phương pháp giảng dạy đặc biệt và phù hợp. Chương trình đào tạo giáo viên Hatchest là 1 chương trình ra đời nhằm nâng cao một cách tối đa chất lượng giảng dạy cho các giáo viên Tiếng Anh hiện nay.

II. Nội dung giảng dạy

1. Hatchest là gì? Những nghiên cứu khoa học nào mà Hacthest đang khai thác

2. 4 phần chính trong phương pháp Hatchest

3. Phân phối bài giảng trong Hatchest

4. Thực hành và đánh giá hiệu quả sau áp dụng

III. Chi phí tham gia khoá học

 1. Dành cho Trung Tâm 10.000.000 vnđ

 2. Dành cho giáo viên 10 người (1.500.000/1người)

 

 IV. Giáo trình học tập

 1. Đào tạo giáo viên theo Hatchest

 2. 500 trò chơi cho học sinh tiểu học và mẫu giáo

 V. Liên hệ đăng ký

 Văn phòng Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Hà Đông

 Tổng đài: 1900 63 30 63