Để công ty đánh giá về nhu cầu mở trung tâm và mức độ phù hợp triển khai trung tâm, anh/chị vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây: