Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
Hanoi Connection! Quy định về sự riêng tư HNC (“Tôi” và “Chúng tôi”, tùy theo từng trường hợp) coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.Nội dung của qui định về...
1. QUY ĐỊNH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ Học viên chú ý đọc kỹ các chính sách điều khoản của Hanoi Connection, tuân thủ nghiêm túc các điều khoản về học phí và liên quan đến học phí của chương trình đào tạo. 2. QUY ĐỊNH BẢO LƯU...