Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
1. QUY ĐỊNH HOÀN TRẢ HỌC PHÍHọc viên chú ý đọc kỹ các chính sách điều khoản của Hanoi Connection, tuân thủ nghiêm túc các điều khoản về học phí và liên quan đến học phí của chương trình đào tạo.2. QUY ĐỊNH BẢO LƯU KHÓA...