Học phí các khóa học

1.199.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Toàn khóa học giao tiếp

1.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

100% giáo viên nước ngoài

1.499.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Khóa luyện thi Toeic