Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
  Đào Tạo Giáo Viên Tiếng Anh Phương Pháp Hatchest I. Mục tiêu Việc giảng dạy Tiếng Anh theo phương pháp truyền thống ngày càng ít dần và không còn phù hợp với yêu cầu trong xã hội hiện nay. Để giúp các bạn nhỏ có niềm hứng thú...
Tại sao nên cho con đi học khóa Toán Tài Chính của HNC ? 1.     Khóa học Toán tài chính HNC là khóa học gì ?  Là bước đi mới trong định hướng giáo dục toàn diện cho trẻ em , khóa khọc Toán tài chính của Hanoi...
  TRẺ EM SẼ ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ KHI THEO HỌC LỚP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HANOI CONNECTION ? 1. Lớp giáo dục thể chất của Hanoi Connection là gì ?  Lớp Giáo dục thể chất của Hanoi Connection là lớp học phát triển thể chất cho trẻ, được ra đời với định hướng...