Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
   Lấy cảm hứng từ việc kết hợp từ Nest (làm tổ) - Hatch (ấp trứng) chúng tôi xây dựng lên 1 phương pháp học mang tên HATCHEST dành cho các bé có độ tuổi từ 3 tuổi trở lên.    Đây là một phương pháp giáo dục được thừa hưởng...
      Từ năm 1996 bắt đầu triển khai đưa Tiếng anh vào chương trình giảng dạy tới nay, giáo dục ngoại ngữ nước ta đã có những chuyển biến to lớn và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế của nền giáo...