Cùng thư giãn và học thêm tiếng Anh bằng những cách thú vị hơn.
JOB DESCRIPTION ✪ Planning, preparing and delivering high quality English language training to learners, mainly students from different universities. ✪ Being responsible for teaching classes setting in the shift 18:30 to 20:00. ✪ Providing courses with emphasis on communication in daily working situations and pronunciation. ✪ Promoting learners’ progress and provide...
Học phí các khóa học

1.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản & Bổ trợ phát âm

2.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Hậu cơ bản - Tiền nâng cao
100% giáo viên nước ngoài

4.599.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Khóa Giao tiếp Trọn gói

1.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Khóa Luyện Thi Toeic 500+

2.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Khóa Luyện Thi Toeic 700+

2.999.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ielts speaking basic